Een goede plek voor je kind

Het Fundament is een betrokken basisschool in Nieuwland, waar veel aandacht is voor het individuele kind. We heten je van harte welkom en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

Het fundament-6

Het Fundament is een open protestants-christelijke basisschool met ongeveer 90 leerlingen. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Op onze school kent iedereen elkaar; de lijnen zijn kort en er heerst een gemoedelijke sfeer. Het gebouw is prachtig gerenoveerd, heeft een eigentijdse uitstraling die past bij ons onderwijs en een eigen bibliotheek.

Kindgericht onderwijs

Op Het Fundament vinden we het belangrijk om met de tijd mee te gaan en te onderzoeken op welke manier een kind zich het beste ontwikkelt. Er is veel persoonlijke aandacht voor ieder kind en het onderwijs bieden we op niveau aan. Daarnaast betrekken we leerlingen bij het eigen leerproces, om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Ze krijgen hierdoor zelfvertrouwen en ontdekken waar ze goed in zijn.

Ontdekkend leren

In de 21ste eeuw gaat het niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden als samenwerken, presenteren, ontdekken en onderzoeken. Daarom werkt Het Fundament met toekomstgerichte methodes, technieken en vakken. Naast een goede basis in rekenen, taal en lezen, besteden we ook aandacht aan wetenschap & techniek en kunst & cultuur. Met een breed aanbod motiveren we kinderen tot leren.

Met ons geloof als basis voor een stevig fundament ontwikkelen de kinderen zich op cognitief en sociaal vlak. Ze vinden hun plek in de samenleving en gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Het motto van de school is dan ook: samen bouwen in vertrouwen!

StudioHeartbeat_11_Fundament-20

Kanjerschool

We leren de kinderen wie ze zijn en willen zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze met anderen om kunnen gaan. Je kind kan zich pas goed ontwikkelen als het zich veilig voelt, gezien wordt en met plezier naar school gaat. We gebruiken hiervoor de Kanjertraining.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.