Ontdekkend leren

In de 21ste eeuw gaat het niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden als samenwerken, presenteren, ontdekken en onderzoeken. Daarom werkt Het Fundament met toekomstgerichte methodes, technieken en vakken. Naast een goede basis in rekenen, taal en lezen, besteden we ook aandacht aan wetenschap & techniek en kunst & cultuur. Met een breed aanbod motiveren we kinderen tot leren.

StudioHeartbeat_11_Fundament-34

Wereldoriëntatie

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek werken we met de methode Blink. Leerlingen vergroten actief hun kennis van de wereld. In de lessen gaan kinderen zelf ontwerpen en innoveren. Ze ontwerpen bijvoorbeeld een diervriendelijke plek in Artis, starten een eigen limonadefabriek of beschrijven een eigen proefje dat laat zien hoe luchtdruk werkt. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Wetenschap & techniek vanaf groep 1

We vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd techniekvaardigheden bij te brengen. Onze vakleerkracht techniek daagt kinderen wekelijks uit met leuke opdrachten. Zo leren kinderen verstek zagen, constructies bouwen en verschillende proefjes doen. Daarbij leren de kleuters spelenderwijs meer over techniek en gaan de oudere kinderen ook echt aan de slag om iets te maken of te ontdekken.

Samenwerken

Samenwerken wordt in de maatschappij steeds meer gevraagd. Daar spelen we op in met ons onderwijs. In elk thema werken leerlingen samen aan projecten of een eindopdracht. Ze werken samen in de klas of op het centrale leerplein. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om de opdracht te vervullen. Kinderen leren zowel van de leerkracht als van elkaar.

21ste-eeuwse vaardigheden

De kinderen leren vaardigheden die ze later nodig hebben om goed te functioneren in de maatschappij. Denk daarbij aan initiatief nemen, creatief denken, ICT-vaardigheden, reflecteren en presenteren. Al deze vaardigheden komen aan bod tijdens de opdrachten. Kinderen mogen zelf kiezen op welke manier ze werkzaamheden uitvoeren; de een maakt een verslag en de ander kiest ervoor om iets te bouwen. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten.

Kunst & cultuur

Het is een veilig gevoel als je je eigen woonomgeving kent. Het communiceert veel gemakkelijker, je begrijpt elkaar beter, je weet waarover een ander het heeft en waar iets vandaan komt. Daarom werken we op Het Fundament met de erfgoedleerlijn ‘Spoorzoekers’ van gemeente Vijfheerenlanden. Het zijn betekenisvolle lessen, waarbij de leerling het erfgoed echt kan ervaren én onderzoeken. Dit doen we via leskisten, interactieve rondleidingen en digitale lesbrieven.

Muziek
In alle groepen krijgen de kinderen muziekles, maar in groep 5-6 verzorgt de muziekvereniging uit Meerkerk de lessen. Muziek zorgt voor samenwerking, vieren en verbinding. De kinderen beleven veel plezier aan de lessen en ontwikkelen hun muzikale vaardigheden.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.