Vertrouwen, veiligheid en respect

Het Fundament biedt een fijne leeromgeving waar iedereen - kinderen, leerkrachten én ouders - zich thuis voelt. We leren de kinderen wie ze zijn en willen zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze met anderen om kunnen gaan. Je kind kan zich pas goed ontwikkelen als het zich veilig voelt, gezien wordt en met plezier naar school gaat.

StudioHeartbeat_11_Fundament-46

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Vertrouwen en respect kenmerken onze school, we gebruiken de Bijbel daarbij als basis. We willen de leerlingen daarmee vertrouwd maken, in de hoop dat ze de waarde ervan ontdekken en zich die eigen maken. Als het ware een innerlijk kompas, van waaruit ze leven, omgaan met anderen en keuzes maken. Medewerkers vervullen hierin een voorbeeldfunctie.

Kanjerschool

Voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat gebruiken wij op Het Fundament de methode Kanjertraining. Hierdoor leren kinderen respectvol met zichzelf en elkaar om te gaan.

We zetten Kanjerlessen in om de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en leren hun dat het goed is om elkaar te helpen. Daarbij hoef je niet bang te zijn om voor je mening uit te komen. Met de Kanjertraining op school streven we ernaar de sfeer in de groep goed te houden of zo nodig te verbeteren. In een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is, zal storend gedrag een stuk minder voorkomen. We doen het samen, onze school is een veilige plek voor iedereen. Regelmatig nodigen we ook ouders uit om te laten zien hoe we de Kanjertraining vormgeven en om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde Kanjertaal spreken.

Uitgangspunten Kanjertraining

De uitgangspunten van de Kanjermethode zijn de 5 Kanjerregels:

  • Niemand doet zielig, we doen mee.
  • Niemand lacht uit, we hebben plezier.
  • Niemand speelt de baas, we werken samen.
  • We helpen elkaar.
  • We vertrouwen elkaar.

Deze uitgangspunten zijn goed zichtbaar in de vorm van posters in de klas.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.