Kindgericht onderwijs

Op Het Fundament vinden we het belangrijk om met de tijd mee te gaan en te onderzoeken op welke manier een kind zich het beste ontwikkelt. Er isveel persoonlijke aandacht voor ieder kind en het onderwijs bieden we op niveau aan. Daarnaast betrekken we leerlingen bij hun eigen leerproces, om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Ze krijgen hierdoor zelfvertrouwen en ontdekken waar ze goed in zijn.

StudioHeartbeat_11_Fundament-9

Leren zichtbaar maken

Het zichtbaar maken van leren is van positieve invloed op het leerproces. Op Het Fundament benoemen we in de les duidelijk de (individuele) leerdoelen, geven we feedback aan elkaar en controleren we voortdurend of onze leerlingen begrijpen wat ze leren. We vinden het belangrijk dat ieder kind op zijn eigen manier groeit. We willen onze leerlingen goed betrekken bij hun leerproces. We geven ze meer verantwoordelijkheid en laten ze zelf ervaren wat er voor nodig is om de leerdoelen te behalen.

Aanbod op niveau

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen en we spelen in op de verschillen in interesse en in de ontwikkeling van kinderen. Zo differentiëren we in de instructie en bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking. Onze methodes bieden ruimte voor basisinstructie en een eigen leerlijn, waardoor we de kinderen op hun eigen niveau kunnen begeleiden.

Veel persoonlijke aandacht
Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig. Naast de leerkrachten bieden onze onderwijsassistenten extra ondersteuning, waardoor we veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van elk kind. Voor kinderen die naast de basis behoefte hebben aan meer uitdaging is er verdieping van de lesstof mogelijk. Heeft een kind nog meer uitdaging nodig? Dan is er de Dolfijngroep, waarin ze 1,5 uur per week les krijgen, of de bovenschoolse Delfinogroep.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.