Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ons onderwijs is daarop ingericht. Kleuters spelen in de klas in de themahoeken, op het schoolplein en in het speellokaal. We geven kleuters alle ruimte om zich te ontwikkelen.

StudioHeartbeat_11_Fundament-14

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan thema’s als post, onder water of bouwen. De kinderen werken aan verschillende activiteiten bij het thema, zoals taal- of rekenopdrachten. Ze spelen in de thema- of bouwhoek en gaan aan de slag met uitdagend ontwikkelingsmateriaal. We bieden een rijke leeromgeving.

Digitaal keuzebord

De kinderen maken zelf een keuze welke activiteit zij gaan doen via het digitale keuzebord. Op deze manier stimuleren we kleuters zelf keuzes te maken en zetten we de eerste stappen in eigenaarschap.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind wordt heel goed gevolgd. De leerkrachten zien en observeren wat kinderen nodig hebben en stemmen hun lesaanbod af op de behoeften van de kinderen. Bij het onderwijs dat wij geven, sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. We hanteren hierbij het observatiesysteem ‘Leerlijnen jonge kind’ en zorgen daarmee voor een goede doorlopende leerlijn naar groep 3.

Techniekles voor kleuters

We vinden het erg belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd met verschillende onderdelen van wetenschap en techniek in aanraking te brengen. Op Het Fundament hebben we een vakleerkracht techniek die de kleuters op spelende wijze techniekvaardigheden aanleert. Zo zoeken de kinderen bijvoorbeeld de juiste sleutel bij een slot.

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. We werken met een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.