Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien. We bieden hun een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daaraan richting geeft.

StudioHeartbeat_11_Fundament-36

Samen bouwen in vertrouwen!

Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij samen bouwen aan een stevig fundament (zowel op cognitief als op sociaal gebied) voor kinderen. Op deze wijze bereiden wij de kinderen voor op de toekomst, die ze met vertrouwen tegemoetzien.

Onze slogan is dan ook: samen bouwen in vertrouwen!

Kernwaarden

  • Enthousiasme
  • Verbinding
  • Geborgenheid
  • Vertrouwen

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.