Samen met ouders

Op Het Fundament vinden we het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met ouders te hebben. Op onze dorpsschool heerst een ons-kent-onscultuur. Samen zorgen we voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

StudioHeartbeat_11_Fundament-16

BasisOnline

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal BasisOnline ontvang je berichten en de nieuwsbrief ‘Fundamoment’ van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Laagdrempelig contact

Drie keer per jaar organiseren we een koffie-uurtje met ouders om bij te praten. Dit is een fijne laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te zijn. We bespreken dan onderwerpen die aandacht verdienen, of er ontstaan nieuwe ideeën en plannen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het groene schoolplein en hoe we dat met elkaar kunnen realiseren.

Leerkrachten zijn goed benaderbaar, ze staan dichtbij en zijn er voor de kinderen. We hebben open contact en we staan in de driehoek school-ouder-kind echt samen naast het kind. We praten ook bij de gesprekkencyclus met het kind, niet over het kind. Dat doen we al vanaf groep 1. De betrokkenheid van ouders is hoog.

Contactmomenten

Er zijn verschillende oudergesprekken door het jaar heen. Aan het begin van het schooljaar is dat het startgesprek. Je kunt dan kennismaken met de leerkracht en je hoort wat je komend leerjaar kunt verwachten. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we kijkochtenden. Je kunt dan in de groep van je kind een les bijwonen.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.