Onze identiteit

Het Fundament is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

StudioHeartbeat_11_Fundament-20

Op onze school gaat het naast kwalificatie (onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs) om persoonsvorming (brede ontwikkeling) en socialisatie (leren samenleven met anderen). Onze school vormt een leer- en leefgemeenschap met een veilig klimaat. We willen dat leerlingen leren wie ze zijn en willen zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze met anderen om kunnen gaan. We maken leerlingen graag vertrouwd met waarden als respect, betrouwbaarheid, geduld, gericht zijn op anderen, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid.

Het Fundament

We willen kinderen laten ontdekken wat van waarde is in het leven en gaan daarover met hen in gesprek. Concreet betekent dit dat we willen leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. De naam van de school wijst naar Jezus Christus als Hét Fundament. Zo vormt dit een innerlijk kompas, van waaruit ze leven, omgaan met anderen en keuzes maken. Medewerkers vervullen hierin een voorbeeldfunctie.

In de praktijk

Startpunt is onze methode voor godsdienstonderwijs. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We openen en sluiten met gebed en een psalm die geleerd wordt in die week. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag gaan we naar de kerk.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Het team

Het Fundament heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is. Het team benut elkaars talenten en staat open voor ontwikkeling. Met elkaar tillen we ons onderwijs naar een hoger plan.